CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

233 Specifická témata praktické krizové intervence

 

Počet výukových hodin:      90 (12 dnů)

Akreditace MPSV:                 A2021/0555-SP

Termíny :                                 Termíny kurzu budou stanoveny po přihlášení dostatečného počtu zájemců

                                                   (nejpozději 2 měsíce předem).

                                                    pracovní dny, vždy od 9:00 - 16:00

Místo konání:                          Olomouc, učebna Vzdělávacího střediska, Křížkovského 6

Cena:                                         18 900,- KčAnotace:

Kurz Specifická témata praktické krizové intervence je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích, zejména v sociálních službách, k rozšíření jejich vědomostí a dovedností týkajících se krizové intervence s nejčastějšími cílovými skupinami sociálních služeb. Účastníci se budou zabývat poskytováním krizové intervence u dětí a jejich rodin, mladistvých klientů, seniorů, osob s postižením, dlouhodobě nezaměstnaných, obětí domácího násilí, u osob se sebevražednými sklony, lidí s duševním onemocněním, dále krizové intervence u hromadných neštěstí, autonehod a živelných katastrof.
V kurzu je využíváno metod frontální výuky, instruktáže a diskuse. Dále jsou aplikovány metody týmové práce, práce s modelovými situacemi, brainstorming. Kurz poskytuje zkušenost s průběžnou intervizí vlastní práce v rámci krizové intervence. Vzdělávání poskytuje tým zkušených lektorů, kteří se zaměřují na problematiku jednotlivých specifických témat. Po absolvování kurzu se účastník bude orientovat v specificích práce s nejrůznějšími cílovými skupinami klientů krizové intervence.
Podmínkou pro vstup do kurzu je absolvování základního kurzu/kurzů v krizové intervenci v souhrnném rozsahu min. 40 hodin nebo započatý terapeutický výcvik.


 

Lektoři:  

PhDr. Marie Marečková, Ph.D., Mgr. Jan Soldán, PhDr. Daniela Vodáčková, Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová, Mgr. Iveta Křepelová, Mgr. et Mgr. Drahomír Ševčík, Vítězslav Vurst B.Th., Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník, MUDr. Richard Zajíc


Přihlášku naleznete na:

http://www.caritas-vos.cz/vzdelavani/index.php?page=aktualni-nabidka-seminaru