CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

301  Psychiatrické minimum v sociální práci

termín místo výuka lektor   cena
2.-3.12.2024  od 8:30 h Olomouc 16 hod. MUDr. Ondřej Pilc 3.200,- Kč
 
cílová skupina

 Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb a ostatní zájemci.

stručná anotace

Kurz přináší základní vhled do psychiatrie se zaměřením pro pracovníky působící v oblasti sociální práce. Zaměří se na nejčastější psychiatrická onemocnění. Podpoří pracovníky ve schopnosti rozeznávat příznaky onemocnění, potencionální rizikové faktory a navrhnout vhodné postupy pro práci s klienty. Přednášející představí základní terminologii, rozdělení psychopatologie, rozdělení nemocí, nabídne základní orientaci v léčebných přístupech a právech osob s duševním onemocněním. Pozornost bude věnována práci multidisciplinárních týmů při řešení nepříznivé situace klienta. Na konkrétních případech bude zdůrazněna multidisciplinární spolupráce napříč obory a organizacemi, včetně seznámení s činností Center duševního zdraví.

získané dovednosti a znalosti
  • Absolvent bude mít přehled o základních psychiatrických diagnózách a jejich projevech.
  • Bude umět včas vyhodnotit rizikové příznaky u osob s duševním onemocněním.
  • Bude umět nabídnout cílenou pomoc, bude vědět, kam odkázat klienta pro další pomoc.
  • Získá přehled o systému péče o duševně nemocné v ČR.
  • Bude znát základní práva osob s duševním onemocněním.
poznámka

 Kurz v akreditačním řízení, v době realizace bude mít platnou akreditaci MPSV.

přihláška
přihláška