CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

084  Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi

termín místo výuka lektor akreditace cena
12.11.2024  od 9:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Eva Zakouřilová A2023/0595-SP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

<p>Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, zejména z orgánů SPO.</p>

stručná anotace

<p style="text-align: justify">Cílem semináře je získat poznatky, jak lze používat speciální techniky sociální terapie i v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi. Jedná se o velmi citlivou oblast, kdy jak v rámci diagnostiky, tak i terapie je třeba s dospělým a dětským klientem pracovat. Jedná se zároveň o oblast, která má svá specifika, jež je třeba respektovat. Speciální techniky mohou být velmi užitečné při navázání vztahu s klientem, vytvoření vhodné atmosféry, podpoře a rozvoji komunikace vhodným směrem, při motivaci i přípravě klienta na změnu a nová rozhodnutí, orientaci v situaci klienta apod. Mají velký význam diagnostický i terapeutický. V průběhu semináře proto bude prezentováno několik speciálních technik, vhodných k aplikaci v dané oblasti, ať už pro potřeby diagnostiky, či terapie, a to jak u dospělého, tak i u dětského klienta. Pozornost bude věnována i potřebné teoretické základně, včetně např. problematiky případného styku dítěte s agresorem apod.</p>

získané dovednosti a znalosti

<ul> <li>seznámení se základními atributy domácího násilí, vč. např. diagnostiky agresora, oběti, dítěte</li> <li>seznámení s právní problematikou ve vztahu k orgánům SPO</li> <li>seznámení se specifikami rozhovoru s dítětem, v jehož rodině se vyskytuje domácí násilí, a s klíčovými faktory pro realizaci styku dítěte s násilným rodičem</li> <li>seznámení s možnostmi použití speciálních technik, včetně poznání konkrétních postupů při aplikaci jednotlivých technik.</li> </ul>

poznámka

<p>&#160;</p>

přihláška
přihláška