CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

300  Kdo nehoří, nezapálí! Stres a riziko vyhoření v pomáhajících profesích

termín místo výuka lektor akreditace cena
9.12.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Dita Palaščáková A2024/0192-SP/PC/VP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb a ostatní zájemci.

stručná anotace

Stres představuje přirozenou součást lidského života. Důsledky dlouhodobé stresové zátěže nás však dokážou velmi ovlivňovat. Cílem kurzu je porozumět mechanismu vzniku stresu, stresové reakci našeho těla a identifikovat faktory, které v pomáhajících pracovnících či klientech v sociálních službách napětí a stres vyvolávají. Seminář je zaměřen na prohloubení vnímání vlastních stresových reakcí u sociálních pracovníků a zachycení varovných signálů, jímž je třeba věnovat pozornost. Účastníci si vyzkouší techniky, které mohou zmírnit negativní vliv stresu na tělesnou a psychickou rovnováhu. Pozornost je zaměřena na téma životní rovnováhy jako klíčového faktoru prevence vzniku a rozvoje stresu nejen u pracovníků v pomáhajících profesích.

získané dovednosti a znalosti
  • Absolvent chápe příčiny vzniku stresu a jeho souvislosti se syndromem vyhoření a chápe faktory ovlivňují vznik a vývoj tohoto syndromu
  • Absolvent zná strategie účinné v oblasti prevence stresu a vzniku syndromu vyhoření
  • Absolvent reflektuje vlastní potřeby v oblasti prevence stresu a syndromu vyhoření
  • Absolvent reflektuje varovné příznaky chronického stresu a vzniku či rozvoje syndromu vyhoření u sebe či kolegů
přihláška
přihláška