CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

299  Jak spolu efektivně komunikovat

termín místo výuka lektor akreditace cena
4.11.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Dita Palaščáková A2024/0191-SP/PC
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách a ostatní zájemci.

stručná anotace

Kurz se zaměřuje na teoretické vymezení a následné praktické nacvičení zásad efektivní komunikace. Účastníci získají přehled v jednotlivých formách komunikace, včetně nenásilné. Získané poznatky si budou moci vyzkoušet prostřednictvím praktických cvičení, technik a vzájemných interakcí na konkrétních situacích, vytvořených na základě zkušeností a praxe z různorodých stylů komunikací využívaných v sociálních službách. Frekventanti se seznámí se základními teoriemi komunikačních stylů, budou se snadněji orientovat v jednotlivých druzích neverbální i verbální komunikace. Rozšíří si poznatky o specifický komunikační styl „transakční analýzy“. Kurz reflektuje i nejtypičtější bariéry v komunikaci a manipulaci.

získané dovednosti a znalosti
  • Absolvent kurzu je schopen reflektovat komunikační vzorce, zejména manipulativní jednání a jiné styly komunikace, které se vyskytují v sociálních službách.
  • Absolvent zná limity verbální a neverbální komunikace a dokáže tuto znalost aplikovat v praxi s klienty i kolegy v sociálních službách.
  • Absolvent rozumí významu zpětné vazby.
  • Absolvent zná zásady poskytování zpětné vazby v komunikaci.
  • Absolvent reflektuje projevy manipulace v komunikaci.
  • Absolvent umí vědomě volit způsob komunikace s ohledem na situace typické v sociálních službách (stížnosti, nedostatek motivace, komunikace o osobních tématech apod.).
přihláška
přihláška