CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

189  Úzkost a jak ji zvládat - podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích

termín místo výuka lektor akreditace cena
23.10.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Miroslav Snášel A2023/0188-SP/PC/VP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Tento program se zabývá konkrétními projevy úzkosti (verbální / neverbální / psychosomatické / sociální) a mechanismy jejího zvládání (copying strategies) z hlediska hlubinné psychologie. Účastníci budou ve stručnosti seznámeni s typy úzkostných poruch, problematikou přenášení napětí do jiných mezilidských vztahů a vzniklým důsledkům, způsobům uvolňování napětí a technikám relaxace vedoucím k nalezení vnitřního klidu. Výuka je založena na sebezkušenostních workshopech, které vedou účastníky k sebereflexi a větší kontrole sebe samých v emočně vypjatých situacích. Tento program neumožní zbavit se úzkosti natrvalo, ale pomůže problém pojmenovat, navrhnout řešení a motivovat účastníky k tomu, aby ve svém životě řešili své úzkosti pokud možno efektivním způsobem. Vedlejším důsledkem těchto efektů mohou být vyrovnané vztahy na pracovišti, vyšší úroveň spolupráce v rámci týmu, prevence syndromu vyhoření člověka.

získané dovednosti a znalosti

Absolvent získá základní kompetence v oblasti práce s úzkostí. Konkrétně bude stručně seznámen s projevy úzkostných stavů a jejich důsledky v profesním, ale také osobním životě z hlediska holistického přístupu k člověku. Smyslem je také podnítit vnímavost pro prožitky úzkosti u sebe, ale také u klientů. Podíváme se na práci s úzkostí z pohledu autobiografie člověka a ve vztahu ke vzniku různých obranných strategií. Budou pojmenovány možnosti, jak s úzkostí nakládat a jak jí čelit.

přihláška
přihláška