CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

298  Adiktologické minimum pro pracovníky v sociálních službách

termín místo výuka lektor akreditace cena
18.9.2024  od 8:30 h ON-LINE 8 hod. PhDr. Eva Aigelová, Ph.D. A2024/0190-SP/PC
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a ostatní zájemci.

stručná anotace

Kurz probíhá jako teoreticko-praktický s cílem vymezit návykové chování a návykové látky a další termíny užívané v adiktologické praxi. Bude se zabývat specifiky klientů adiktologických služeb a možnými styly komunikace s touto cílovou skupinou. Nedílnou součástí kurzu budou praktické nácviky, ve kterých bude příležitost vyzkoušet si různé modelové situace, které jsou typické při práci s klienty se závislostí.

získané dovednosti a znalosti
  • Absolvent se orientuje v klíčových pojmech (adiktologické služby, návyková látka, návykové chování, specifika závislostí, nelátkové závislosti) souvisejících s poskytováním odborného adiktologického poradenství a umí je v praxi aktivně používat.
  • Absolvent se orientuje ve fázích komunikačního procesu. Absolvent umí navázat základní kontakt s klientem (např. agresivní, psychotický, intoxikovaný klient). Zná rizika intoxikace a odvykacího stavu. Umí poskytnout první pomoc.
přihláška
přihláška