CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

261  Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

termín místo výuka lektor akreditace cena
Olomouc 136 hod. PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
A2023/0885-SP/PC/VP
26.900,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb a ostatní zájemci.

stručná anotace

Výcvik je zaměřen na seberozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Hlavním cílem výcviku je pomoci těmto pomáhajícím pracovníkům prohloubit sebepoznání v některých základních oblastech jejich osobnostní struktury (motivace, postoje, hodnoty, předpoklady, osobnostní rysy, osobní a profesní hranice, komunikační kompetence a slabiny, ad.), včetně porozumění vlivům, které je formovaly. Koncept výcviku je postaven na předpokladu, že tyto rysy a tendence se v procesu profesionální pomoci nevyhnutelně promítají, a ovlivňují vztah mezi pomáhajícím pracovníkem a klientem; zároveň jsou-li pracovníkem dostatečně reflektovány (a v rámci možností kontrolovány), zvyšuje se významně šance na efektivitu pomáhajícího procesu. Sebezkušenost je v rámci výcviku je zprostředkovávána formou individuálních sebezkušenostních technik, s důrazem na bezpečí, přičemž účast i následné sdílení výstupů před skupinou je zásadně fakultativní a nepodléhá interpretaci ani hodnocení. Současně je kladen důraz na zasazení do kontextu podmínek pomáhající práce v ČR (mj. otázky odborných hranic, práce v týmu a pracovních rolí, rizika syndromu vyhoření, ad.). Výcvik je rozdělen na 4 bloky sdružujícími související témata, s dostatečným prostorem pro integraci poznatků a jejich vztažení na specifickou oblast práce účastníků výcviku, intervizi i plánování a vyhodnocování dalších kroků v profesním seberozvoji.

získané dovednosti a znalosti
  • Absolvent je v základní míře schopen reflexe osobních motivů, potřeb a postojů, včetně porozumění vlivům, které je formovaly.
  • Absolvent je schopen své motivy, potřeby a postoje odlišit od klientových.
  • Absolvent dokáže kriticky posoudit, jakým způsobem se jeho motivy, potřeby a postoje mohou promítat do procesu pomáhající práce.
  • Absolvent se orientuje v základních modelech pomáhající práce a dokáže obhájit volbu pomoci nebo kontroly v konkrétních případech.
  • Absolvent rozlišuje své osobní i profesní hranice v rámci procesu pomáhající práce.
  • Absolvent reflektuje vlastní profesionální kompetence i slabiny v kontextu pomáhající práce.
  • Absolvent reflektuje své místo, kompetence i odpovědnost v pracovním týmu a rozumí organizačnímu rámci pomáhající organizace, ve které působí.
  • Absolvent ovládá základní postupy efektivního sebeřízení a podniká konkrétní kroky v prevenci syndromu vyhoření.
  • Absolvent dokáže plánovat a vyhodnocovat další kroky v profesním seberozvoji.
  • Absolvent je schopen podávat zpětnou vazbu jiným účastníkům výcviku tak, aby byla v důsledku rozvíjející.
poznámka

Velikost skupiny bude 15 - 18 účastníků.

Lektorský tým: PhDr. Marie Marečková, Ph.D., Mgr. Jan Soldán, Mgr. Eliška Kučerová, Mgr. Jitka Škarohlídová, Mgr. Lenka Tkadlčíková

Termíny kurzu budou stanoveny po přihlášení dostatečného počtu zájemců (nejpozději 2 měsíce předem).

přihláška
přihláška