CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

181  Základy využití metod paliativní a hospicové péče při péči o klienty sociálních služeb

termín místo výuka lektor akreditace cena
30.9.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Bc. Andrea Radomská, DiS. A2021/0717-SP/PC/PP/VP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Seminář se zabývá možnostmi praktického využití metod hospicové a paliativní péče v domácím prostředí. Význam semináře spočívá především v seznámení s problematikou a možnostmi hospicové, paliativní péče a doprovázení umírajících v domácím prostředí, které ještě dnes bohužel, není v mnoha místech naší republiky běžně dostupné. Obsahem semináře bude zvládnutí teoretických, ale i praktických situací, které mohou při poskytování domácí péče nastat. Účastníci budou seznámeni s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi při poskytování domácí hospicové péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a to po stránce bio – psycho – sociální – duchovní a duševní. Samostatná část semináře se bude věnovat i práci s pozůstalými a péči o duševní hygienu pracovníků jako prevence syndromu vyhoření. Při výuce bude využito jak tradiční kontaktní výuky – přednášek, diskuzí, případových studií, tak individuálních odborných konzultací s vyučujícím a praktických nácviků řešení jednotlivých situací, postupů a technik.
Po absolvování semináře by měli být účastníci schopni doprovázet nevyléčitelně nemocné až k samotnému odchodu v domácím prostředí a to jak po stránce odborných kompetencí, tak po stránce emoční, psychické, duševní a duchovní podpory a pozůstalým by měli být schopni nabídnout jak odborné poradenství, tak emocionální podporu.
 

získané dovednosti a znalosti

- Absolvent kurzu se orientuje v problematice hospicové a paliativní péče.
- Je schopen vnímat potřeby nemocného po stránce bio – psycho – sociální – duchovní a duševní.
- Zná specifika zdravotních a pečovatelských úkonů u umírajícího pacienta.
- Umí řešit náhle vzniklé situace u terminálně nemocných a umí rozhodnout o dalším postupu.
- Citlivě doprovází pacienta a jeho blízké při umírání.
- Zvládá práci s doprovázejícími a pozůstalými včetně základního poradenství.
- Zná rizika prevence syndromu vyhoření a umí jim předcházet.
- Je seznámen se specifiky dobrovolnictví v hospicové péči.
 

přihláška
přihláška