CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

287  Veřejný opatrovník v praxi

termín místo výuka lektor akreditace cena
12.9.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. Mgr. Tomáš Pavlíček A2023/0772-SP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Sociální pracovníci

stručná anotace

Seminář Veřejný opatrovník v praxi se věnuje problematice zastupování osob, jímž byl soudem ustanoven veřejný opatrovník. Sociální pracovníci obcí se v praxi často setkávají s kumulací funkcí veřejného opatrovníka a sociálního pracovníka, kdy pro kvalitní výkon profese potřebují mít dobrou znalost problematiky veřejného opatrovnictví. Zároveň sociální pracovníci často řeší sociálně právní problémy ve vztahu opatrovníka a opatrovné osoby. Cílem kurzu je seznámit účastníky nejen s relevantní právní úpravou, ale zejména aktuální judikaturou a v praxi se vyskytujícími problémy a jejich adekvátním řešením. Účastníci kurzu tak získají odpovědi na své otázky týkající se praktického výkonu veřejného opatrovnictví, což bude mít nepochybně pozitivní dopad na kvalitu jimi poskytované sociální práce i jejich případný výkon funkce veřejného opatrovníka, především v hájení práv a řešení nepříznivé sociální situace jejich klientů, opatrovaných osob.

získané dovednosti a znalosti
  • Rozšíření a upevnění znalostí a dovedností sociálního pracovníka při řešení sociálně právních problémů svých klientů v oblasti omezení svéprávnosti, k předcházení či odstranění nepříznivé sociální situace klientů
  • Rozšíření orientace účastníka v právní úpravě opatrování osob – rozšíření kompetence jednat za opatrovance a hájit jejich práva
  • Posílení dovednosti sociálních pracovníků a opatrovníků reagovat na praktické problémy při výkonu funkce opatrovníka, schopnost předcházet vzniku situací, které budou za hranou právní úpravy
  • Rozšíření schopnosti sociálních pracovníků poskytovat sociální poradenství v oblasti opatrovnictví.
  • Posílení jistoty opatrovníků při výkonu jejich funkce a posílení jistoty sociálních pracovníků při jednání s opatrovníky a klienty
  • Zvýšení schopnosti sociálních pracovníků hájit práva a zájmy klientů při sociálních šetřeních, výkonu sociální agendy a řešení sociálně právních problémů se zaměřením na problematiku svéprávnosti
     
přihláška
přihláška