CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

279  Psychologické aspekty procesu odpuštění

termín místo výuka lektor akreditace cena
3.10.2024  od 8:00 h Olomouc 8 hod. PhDr. Jan Vančura, Ph.D. A2022/1325-SP/PC
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci.

stručná anotace

V čelení náročným událostem představuje odpuštění významný potenciál změny (změna postoje, adaptivní zpracování vzpomínky, aj.). Kurz bude stavět na širším základu psychologických a psychoterapeutických zkušeností (EMDR, Logoterapie, post-traumatický růst, nenásilná komunikace) a dále bude vycházet z poznatků Luskinova výzkumu Stanfordské univerzity. Zaměříme se na psychologické (více subjektivní) aspekty procesu odpuštění. Zmapujeme představy a obvyklé těžkosti, které se běžně opakují v čelení náročným životním událostem (mýty, neadaptivní postoje a přesvědčení, aj.). Představíme si psychologické předpoklady a podmínky odpuštění a budeme se zabývat konkrétními způsoby, jak tyto proměnné ovlivnit (práce na emoční rovnováze, hledání zdrojů, práce s bolestí, práce na osobních postojích a pravidlech). V kurzu se zaměříme na ovlivnitelné proměnné procesu odpuštění, které představují potenciál změny. Kurz nabídne podněty pro další profesní a osobnostní rozvoj pracovníků sociálních služeb a posílí jejich kompetence pro práci s klienty při řešení jejich životních situací. Účastníci budou mít možnost diskutovat vlastní kasuistiky.

získané dovednosti a znalosti
  • Účastník kurzu získá znalosti o procesu odpuštění.
  • Účastník se seznámí s dynamikou zvládání náročných životních událostí klientů sociálních služeb v perspektivě teorie disociace.
  • Účastník kurzu získá znalosti o tom, jaké překážky v procesu odpuštění jsou nejobvyklejší a jak je možné pracovat na jejich překonání.
  • Účastník bude vědět, na koho odkázat klienty sociálních služeb pro případnou další pomoc.
přihláška
přihláška