CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

235  Základy motivačně intervenční práce s dospívajícími

termín místo výuka lektor akreditace cena
25.6.2024  od 8:30 h Olomouc 8 hod. Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník A2022/0335-SP/PC/VP
1.690,- Kč
 
cílová skupina

Pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

stručná anotace

Seminář se zaměřuje na kognitivní, emocionální, hodnotová a behaviorální specifika dospívajících a jejich význam pro práci s nimi. Představuje základní rámec a kontext vybraných problémů, se kterými se mladí lidé potkávají a jejich provázanost s rodinou, vrstevnickými skupinami, školním prostředím a masmédii. Obsah semináře je zaměřen velmi prakticky a představuje některé techniky práce s motivací (práce se škálou, životní schéma, statistika zážitků, hra "přes čáru"). Využití těchto technik cílí zejména na specifické výchovné situace v rámci rodiny a na intervence v zařízeních a institucích, které pracují s dospívajícími. Všímá si také významu kontextu a pozice pracovníka při práci s mládeží.

získané dovednosti a znalosti

Absolvent kurzu bude znát některá kognitivní, emocionální, hodnotová a behaviorální specifika dospívajících včetně faktorů, které ovlivňují jejich životní styl. Bude se orientovat ve vybraných problémech mládeže a jejich provázanosti s vnějšími i vnitřními vlivy. Bude znát některé techniky práce s motivací (práce se škálou, životní schéma, statistika zážitků, hra "přes čáru") u dospívajících, které je možné uplatnit v různých kontextech práce s touto cílovou skupinou. Bude si také vědom vlivu kontextu a pozice pracovníka na práci s cílovou skupinou.

přihláška
přihláška