CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

292  Specialista pro hru, komunikaci a doprovázení

termín místo výuka lektor   cena
  od 0 h Olomouc 136 hod. Mgr. Markéta Královcová, DiS.
Mgr. Jiří Královec DiS.,DiS.
25.500,- Kč
 
cílová skupina
stručná anotace

Intenzívní kurz seznámí účastníky se základem profese nemocničního herního specialisty a také oborem herní práce v širším pojetí - tedy nejen s dětmi a nejen v nemocnici. V Evropě je profese nemocničního herního specialisty známá jako hospital (nebo nověji health) play specialist (obor jako health play-specialism nebo hospital playwork), v zámoří jako child-life specialist (obor jako child-life specialism). Kurz vychází z třísemestrálního vzdělávacího programu pro herní specialisty, který od roku 1999 pořádá Nadační fond Klíček. Kurz je určen zájemcům o herní práci (playwork), ať už v této oblasti pracují, nebo o takové profesi uvažují, dále lidem, kteří přicházejí do kontaktu s nemocnými a hospitalizovanými dětmi a/nebo dospělými, i těm, kdo se starají o děti a/nebo dospělé se zvláštními potřebami nebo s poruchami učení. Kurz je koncipován tak, aby poskytl základní ucelené vědomosti a dovednosti potřebné pro práci herního specialisty - a to jak pro práci v institucionálním, tak v domácím prostředí. Součástí kurzu jsou teoretické přednášky i praktická cvičení, část kurzu je realizována zážitkovou formou. Kurz důsledně vychází z principů péče zaměřených na celou rodinu pacienta/klienta a v případě dětského pacienta pracuje také s EACH Chartou hospitalizovaného dítěte. Účastníci se seznámí s historií a různými modifikacemi této profese, s principy FCC (family-centred care) a jejich aplikací do zdravotnické a další praxe, s principy a možnostmi využití klientské advokacie, porozumí principům volné a nedirektivní hry, naučí se využívat hru jako přirozený nástroj komunikace s dítětem/dospělým, seznámí se s možnostmi využití hry v prostředí instituce (zejména nemocnice). Kurz je současně zaměřen na osobnostní rozvoj účastníka, na rozvoj jeho schopnosti verbální i neverbální komunikace, schopnosti vlastní sebereflexe a na jeho další vzdělávání a osobnostní kultivaci. Součástí kurzu jsou i základy první pomoci vyučované zážitkovou formou. Účastníci kurzu obdrží ke každé oblasti výukové materiály a také odkazy na další doporučené zdroje informací. Předchozí zdravotnické nebo pedagogické vzdělání není podmínkou. Důležitým předpokladem pro studium je zdravá motivace pro práci s cílovou skupinou. Kurz je realizovaný ve spolupráci s Nadačním fondem Klíček a Společností pro herní práci, z. s.

Lektoři:
kmenoví lektoři Mgr. Jiří Královec, DiS., DiS. a Mgr. Markéta Královcová, DiS., dále lektorují doc. Mgr. Jaroslav Franc, ThD., Mgr. Terezie Hradilková, Mgr. Petra Chovancová, MUDr. Jiří Košťál, PhDr. Václav Mertin, MUDr. Vladimír Němec, Mgr. Miroslava Petřeková, MUDr. Luděk Ryba, Mgr. Michaela Rothová, Mgr. David Strupek, PhDr. Jaroslav Šturma
 

získané dovednosti a znalosti
  • relevantní a pro výkon profese důležité teoretické znalosti ze zdravotnických oborů, z ošetřovatelství, z psychologie, sociologie, antropologie, sociální práce, pastorační práce, etiky a legislativy
  • praktické dovednosti v oblastech herní práce, komunikace a klientské advokacie
  • větší schopnost interpretovat předmětné a sociální prostředí, identifikovat potřeby druhých lidí a adekvátně na ně v rámci kompetencí své role reagovat
  • větší schopnost vlastní sebereflexe
     
poznámka

Kurz má garanci odborné úrovně vzdělávací akce od České asociace sester.
Kurz plánujeme realizovat v roce 2024 (harmonogram s termíny bude s lektory dojednán po vytvoření dostatečně velké skupiny zájemců).

Max. velikost skupiny: 20 osob. Kurz bude otevřen při minimálním počtu 14 zájemců.
 

přihláška
přihláška