CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

Významné projekty

2023 - 2024 Rozvoj procesů zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji , reg. č. CZ.03.03.01/00/22_021/0001964

Projekt je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost plus, Výzva č. 03_22_021, Inkubační fáze vývoje řešení

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hlavní řešitel projektu je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc, partner projektu je Olomoucký kraj.

Doba realizace: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024

Popis projektu: 

Projekt analizujet stávající způsob zjišťování potřeb a zadávání sociálních služeb v Olomouckém kraji, analyzovat praxi stávajících stakeholderů a identifikovat dobrou praxi. V návaznosti na to navrhne nové inovativní postupy, zaměří se na procesy zjišťování potřeb a nastavování sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji, jejich limity a rizika, prozkoumá inovativní nástroje střednědobého plánování sociálních služeb, včetně možnosti soutěžit služby do krajské sítě sociálních služeb.

Finanční objem: 2. 397 528,-


2018 Zefektivnění chodu Slezské diakonie , reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000907

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OPZ. Realizátorem je Slezská diakonie. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů:194

Finanční objem: 231 280,-

 

2017 - 2018 Cesta charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb , reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000824

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OPZ. Realizátorem je Charita Valašské Meziříčí. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 236

Finanční objem: 960 000,-

 

2017 - 2018 Podpora sdílené péče a zvyšování kvality sociálních služeb v regionu působnosti Charity Svaté rodiny  Nový Hrozenkov, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OPZ. Realizátorem je Charita Svaté rodiny  Nový Hrozenkov. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 185

Finanční objem: 269 800,-

 


2016 - 2018 Kompetence sociálních pracovníků - východisko kvalitní sociální práce na obcích, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001279

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OPZ. Realizátorem je CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc, partnerem projektu je Olomoucký kraj.

Počet absolventů: 502

Finanční objem: 4 387 313,75   Kč

 

2016 - 2017 Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti Charitních sociálních služeb, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OPZ. Realizátorem je Charita Česká republika. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 16

Finanční objem: 300 000,- Kč

 

2015 Hospic na Svatém Kopečku - rozšíření služeb a zkvalitnění péče , reg. č. CH.10/1/033

Projekt je hrazen z programu implementace švýcarsko-české splupráce na MZČR. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 222

Finanční objem: 287 400,- Kč

 

2014 - 2015 Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00101.

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 210

Finanční objem: 379 960,- Kč

 

2013 – 2015 Dalším vzděláváním k profesnímu rozvoji zaměstnanců Oblastní charity Uherský Brod, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00011.

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 387

Finanční objem: 860 000,- Kč

 

2013 – 2015 Kvalitně v terénní péči, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00032

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Diecézní charita ostravsko-opavská. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 732

Finanční objem: 1 235 000,- Kč

 

2014 – 2015 Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v regionu Těšínského Slezska, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00147

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátorem je Slezská diakonie. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 817

Finanční objem: 748 200,- Kč

 

2013 - 2015 Vzděláváním k efektivním sociálním službám, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00226

Projekt je hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátorem je CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Počet absolventů: 3 274

Finanční objem: 6 553 768 Kč

 

2012 - 2013 Učící se Slezská diakonie, reg. č.  CZ.1.04/3.1.03/66.00104

Projekt byl hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dodavatelem vzdělávání byla CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 625

Finanční objem dodávky: 1 392 000,00 Kč

 

2010 - 2012 Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb II., reg. č.  CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Projekt byl hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátorem je CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Počet absolventů: 2 929

Finanční objem: 6 408 461,- Kč

 

2010 – 2012 Armáda spásy – vzdělávání, reg. č.  CZ.1.04/3.1.03/45.00098

Projekt byl hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Dodavatelem vzdělávání je CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 255

Finanční objem dodávky: 204 000,- Kč

 

2010 – 2011 S kvalitou do praxe, reg. č.  CZ.1.04/3.1.03/45.00094

Projekt byl hrazen z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu Diecézní charita ostravsko-opavská. Škola CARITAS působila jako hlavní dodavatel veškerého vzdělání v rámci projektu.

Finanční objem dodávky: 879 999,- Kč

 

2006 Malý průvodce domácím bezpečím

Projekt byl iniciován a financován Krajským úřadem v Olomouci. Dodavatelem vzdělávání byla CARITAS - VOŠ sociální Olomouc.

Počet absolventů: 120

Finanční objem: 103 000,- Kč

 

2005 – 2007 Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, reg. č.  CZ.04.1.03/2.1.15.1/0057

Projekt byl hrazen z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Realizátorem byla CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Počet absolventů: 3 121 osob.

Finanční objem: 5 511 212,- Kč


2003 - 2004 Vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Projekt byl hrazen z Operačního programu Olomouckého kraje (OPOK). Celkem bylo v projektu realizováno 211 výukových hodin. Realizátorem byla CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Počet absolventů: 58