CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

213 Praktická krizová intervence

 

Počet výukových hodin:      56 (7 dnů)

Akreditace MPSV:                  A2023/1684-SP/PC/VP

Termíny :                                 25.-26.4, 13.-14.5., 6.-7.6., 21.6.2024

Místo konání:                         Olomouc, učebna Vzdělávacího střediska, Křížkovského 6

Cena:                                       10 850,-   (nabízíme možnost uhradit cenu ve dvou splátkách) Anotace:

Tento 56h kurz je pojat jako výcvik využití Krizové intervence (dále KI) v prostředí sociálních služeb. Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, ohrožující a přesahující možnosti zvládání. Význam KI je především ve zvládnutí krizových situací klientů a osob blízkých. Aktuálně se s KI setkáváme jako s metodou, která je součástí nástrojů, jenž jsou v sociální práci k dispozici. V profesi sociálního pracovníka je řada míst, ve kterých se pracovník setkává s krizovou situací u svých klientů či osob blízkých, kdy lze poznatky z oblasti KI využít.

Celý kurz je rozdělen na 4 bloky: Základní nástroje krizové intervence, nácvikovovou a videotréninkovou část a poslední blok závěrečných prezentací práce, jejichž cílem je účastníkům zprostředkovat zkušenost, znalosti a vybudovat základní kompetence pro poskytování KI.

 

Cílem výcviku je posílit kompetence účastníků kurzu pro řešení krizových situací, a to jak v rovině orientace v krizových situacích, tak především v postupech jejich řešení.

Absolvent výcviku tak bude schopen plně využít dostupné komunikační nástroje, jenž jsou nezbytné pro efektivní poskytnutí bezprostřední pomoci v krizových situacích.  

 

K získání akreditovaného osvědčení   je nutná 90 % účast a vypracování případová studie – (užití krizové intervence  3 -5 stran A4).

Absolvování kurzu umožní účastníku vstup do pokračujícího vzdělávacího kurzu Specifická témata praktické krizové intervence v rozsahu 90 hodin.


Lektoři:   PhDr. Marie Marečková, Ph.D., Mgr. Jan Soldán, Mgr. Lenka Tkadlčíková


 

Přihlášku naleznete na:http://www.caritas-vos.cz/vzdelavani/index.php?page=aktualni-nabidka-seminaru