CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

Akreditované kurzy MPSV

Na této stránce naleznete průběžně aktualizovanou nabídku všech akreditovaných seminářů u MPSV.
Z této nabídky si můžete vybrat seminář na klíč, bližší informace naleznete v záložce semináře na klíč.

Aktuální nabídku s termíny kurzů naleznete v záložce nabídka seminářů.

 

            
 
Etika a právo sociální práce
kód název akreditace platnost do lektor
075Právo v každodenní práci sociálních pracovníků - interaktivní workshopA2021/0549-SP/PC/VP7.5.2025JUDr. Marta Šosová
100Sociální události v rodině, základy práva pro pracovníky v sociálních službáchA2021/0550-PC7.5.2025JUDr. Marta Šosová
291Dědické právo pro sociální pracovníkyA2023/1258-SP3.11.2027Mgr. Ivana Svozilová
287Veřejný opatrovník v praxiA2023/0772-SP1.6.2027Mgr. Tomáš Pavlíček
212Rodinné právo - aktuální úprava a řešení případů z praxeA2021/0604-SP/VP4.6.2025Mgr. et Bc. Kristýna Hradilová
 
Kvalita v sociální práci
kód název akreditace platnost do lektor
055Efektivní vyhodnocování kvality sociální službyA2023/0191-SP/PC/VP25.3.2027Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
049Standardizace kvality sociálních služeb aneb rozumíme standardům kvality? A2023/0192-SP/PC/VP25.3.2027Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
006Práva uživatelů sociálních služeb a jejich ochranaA2023/0190-SP/PC/VP25.3.2027Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
005Individuální plánování sociální službyA2023/0189-SP/PC/VP25.3.2027Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Mgr. Miloslava Šotolová
089Dokumentace o poskytování sociální službyA2023/0185-SP/PC/VP25.3.2027PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
087Jednání se zájemcem o sociální službu, smlouva o poskytnutí sociální službyA2023/1262-SP/VP3.11.2027PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
286Aplikace standardů kvality v podmínkách konkrétní sociální službyA2023/0184-SP/PC/VP25.3.2027Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
 
Metody sociální práce
kód název akreditace platnost do lektor
181Základy využití metod paliativní a hospicové péče při péči o klienty sociálních služebA2021/0717-SP/PC/PP/VP4.7.2025Bc. Andrea Radomská, DiS.
296Sexualita jako součást života klientů v sociálních službáchA2024/0184-SP/PC/VP19.5.2028Doc. PhD. Dana Štěrbová, Ph.D.
166Uživatel drog jako klient sociálního pracovníkaA2021/1020-SP/VP29.10.2025Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
077Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho využít v sociální práciA2021/1251-SP/PC/VP23.12.2025Mgr. Miroslav Snášel
093Praktické zkušenosti v terénní sociální práciA2023/1261-SP/PC/VP3.11.2027Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
012Jak na emoce - klienta nebo i vlastní (jste emocionálně inteligentní)?A2023/1264-SP/PC/VP4.11.2027Mgr. Jana Paloušková
252Case management v sociální práciA2023/0566-SP/PC/VP26.5.2027PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
084Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmiA2023/0595-SP26.5.2027Mgr. Eva Zakouřilová
179Psychiatrické minimum v terénní sociální práciA2022/0372-SP/PC22.5.2026Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
129Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným dítětemA2021/0548-SP/PC/VP7.5.2025PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.
255Monitoring a evaluace v procesu komunitního plánování sociálních služeb II.A2023/1581-SP/VP27.12.2027Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
280Paliativní péče v sociálních službáchA2022/0880-SP/PC/PP/VP1.11.2026Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
159Alternativní a augmentativní komunikaceA2023/0604-SP/PC/PP/VP26.5.2027Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
116Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalýmiA2021/0552-SP/PC/PP/VP7.5.2025Bc. Andrea Radomská, DiS.
254Monitoring a evaluace v procesu komunitního plánování sociálních služeb I.A2023/1580-SP/VP27.12.2027Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
285Motivační rozhovory s prvky na řešení zaměřeného přístupuA2022/1138-SP/PC/VP29.12.2026Mgr. Lenka Tkadlčíková
199Osobnost jedince s mentálním postižením a možnosti jejího rozvojeA2023/0605-SP/PC/PP/VP26.5.2027Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
053Speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmiA2023/0592-SP26.5.2027Mgr. Eva Zakouřilová
009Návštěva v bytě klienta se zaměřením na rodiny s dětmiA2023/0589-SP/PC26.5.2027Mgr. Eva Zakouřilová
183Krátké intervence v sociální práciA2023/0561-SP/PC26.5.2027Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
198Komunitní práceA2023/0601-SP/VP26.5.2027Doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Mgr. Miloslava Šotolová
225Cvičení paměti u seniorů a lidí s demencíA2020/0610-SP/PC/PP24.7.2024Mgr. Jitka Suchá
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
289Reminiscence - využití vzpomínek při práci se senioryA2023/1259-SP/PC/VP3.11.2027Mgr. Věra Berková, DiS.
288Trénování paměti u seniorů a osob s demencíA2023/1260-SP/PC/VP3.11.2027Mgr. Věra Berková, DiS.
 
Problémové situace
kód název akreditace platnost do lektor
295Základy práce s projevy agrese v sociálních službáchA2024/0583-SP/PC15.6.2028Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
266Úvod do práce s rodinou závisléhoA2020/0595-SP19.7.2024Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
222Porucha vztahové vazby a příčiny jejího vznikuA2020/0823-SP/PC/VP30.9.2024PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.
132Exekuční řízení a ochrana práv uživatelůA2020/0828-SP/PC/VP30.9.2024Mgr. et Ing. Adina Dvořáková
130Co je třeba znát při práci se zadluženým klientemA2021/0551-SP/PC/VP7.5.2025JUDr. Marta Šosová
233Specifická témata praktické krizové intervenceA2021/0555-SP7.5.2025PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
131Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládatA2021/0553-SP/VP7.5.2025Mgr. Jan Kozák
271Dítě jako svědek a oběť domácího násilíA2021/0726-SP4.6.2025PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
234Základy práce s těhotnými ženami a matkami - uživatelkami drogA2022/0336-SP/PC/VP11.5.2026Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
276Zvládání konfliktních situací v interkulturním prostředí A2022/0484-SP/PC/VP17.6.2026Mgr. Ivona Baklíková
274Poskytování první psychologické pomoci v krizových situacíchA2022/0483-SP/PC/PP/VP17.6.2026Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová
275Poskytování první psychologické pomoci v krizových situacích specifickým skupinám osobA2022/0485-SP/PC/VP17.6.2026Mgr. et Mgr. Soňa Pančochová
277Efektivní komunikace s cizinci v náročných životních situacích A2022/0566-SP/PC/VP22.6.2026Mgr. Ivona Baklíková
269Práce s klientem v krizi v sociálních službách - praktický workshop ke krizové intervenciA2021/0597-SP/PC/VP4.6.2025Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
283Šikana a jiné formy problémového chování dětí v praxi sociálního pracovníkaA2022/1139-SP/PC29.12.2026Mgr. Táňa Palotášová
240Základy šetrné sebeobrany pro zaměstnance sociálních služebA2023/0591-SP/PC26.5.2027Mgr. Pavel Drexler
205Problematika partnersví a sexuality lidí s mentálním postiženímA2023/0603-SP/PC/PP/VP26.5.2027Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
199Osobnost jedince s mentálním postižením a možnosti jejího rozvojeA2023/0605-SP/PC/PP/VP26.5.2027Mgr. Zdeňka Kozáková, DiS., Ph.D.
251Co je osobní bankrot a jak s institutem oddlužení v praxi sociálního pracovníka nakládat II.A2023/0564-SP/VP26.5.2027Mgr. Jan Kozák
250Základy adiktologického poradenství pro pracovníky sociálních služebA2023/0769-SP/PC/VP1.6.2027Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
281Práce s oběťmi domácího násilíA2022/1137-SP/PC29.12.2026Mgr. Ivana Svozilová
244Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v práci sociálního pracovníkaA2023/0886-SP/VP3.8.2027PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
260Psychická manipulace a jak se před ní chránitA2023/1263-SP/PC/VP4.11.2027Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná
137 První pomoc se zážitkem - praktický workshop pro pracovníky sociálních služebA2023/1472-SP/PC/PP/VP15.11.2027Mgr. Petra Chovancová
Mgr. Miroslava Petřeková
264Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu A2023/1579-SP/PC/VP27.12.2027Mgr. Lenka Tkadlčíková
Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
213Praktická krizová intervenceA2023/1684-SP/PC/VP6.1.2028PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
293Redukované pití jako jedna z podpůrných možností práce u osob závislých na alkoholu I.A2024/0186-SP/PC19.5.2028Dr. Ivo Šelner, MAS
294Redukované pití jako jedna z podpůrných možností práce u osob závislých na alkoholu II.A2024/0189-SP/PC19.5.2028Dr. Ivo Šelner, MAS
297Řešení rizikových situací a otázky bezpečnosti při práci se závislými klientyA2024/0185-SP/PC/VP19.5.2028Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
298Adiktologické minimum pro pracovníky v sociálních službáchA2024/0190-SP/PC19.5.2028PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.
021Formy agrese u klientů sociálních služeb a komunikace s nimiA2024/0582-SP/PC/VP15.6.2028PhDr. Jan Svoboda
 
Terapeutické dovednosti
kód název akreditace platnost do lektor
284Psychiatrické minimumA2022/1140-SP/PC/VP29.12.2026Mgr. Iveta Křepelová
MUDr. Ondřej Pilc
242Nemoc. umírání a smrt: Jak provázet nemocné a neopustit sebe sama?A2023/0563-SP/PC/VP26.5.2027PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
279Psychologické aspekty procesu odpuštění A2022/1325-SP/PC7.1.2027PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
258Úvod do mediační praxeA2023/1269-SP/VP4.11.2027PhDr. Lenka Poláková
257Práce s emocemi a mediační techniky v praxiA2023/1268-SP/VP4.11.2027PhDr. Lenka Poláková
278Kognitivní rehabilitace a trénink pamětiA2022/0649-SP/PC/PP14.7.2026PhDr. Markéta Vaculová, MBA
261Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službáchA2023/0885-SP/PC/VP3.8.2027PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
Mgr. Jan Soldán
235Základy motivačně intervenční práce s dospívajícímiA2022/0335-SP/PC/VP11.5.2026Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
 
Komunikační a řídící dovednosti
kód název akreditace platnost do lektor
014Jak rozumět konfliktům s klienty v sociálních službách?A2020/0880-SP/PC/VP15.10.2024Mgr. Milena Rosová
273Spolupráce sociálního pracovníka a policie při řešení mimořádných událostí A2022/0050-SP29.1.2026Mgr. Jitka Dolejšová
113Koučink v praxi manažera sociálních služeb a sociální práceA2020/0825-SP/VP30.9.2024Mgr. Milena Rosová
299Jak spolu efektivně komunikovatA2024/0191-SP/PC19.5.2028Mgr. Dita Palaščáková
272Vytváření pozitivního obrazu organizace prostřednictvím médií a úloha pracovníků při krizové komunikaciA2022/0021-SP/VP29.1.2026Mgr. Jitka Dolejšová
270Nový pracovník – výzva a příležitost pro sociální službuA2021/0727-SP/VP4.7.2025Mgr. Štěpán Žáček
026Základy time managementu v sociálních službáchA2020/0594-SP/PC/VP19.7.2024Mgr. Milena Rosová
239Jak vytvářet působivé prezentace a být skvělý speakerA2023/0187-SP/VP25.3.2027Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
141Komunikace není jen uměním mluvit aneb jak porozumět sobě i druhýmA2023/0606-SP/PC/PP/VP26.5.2027Mgr. Jana Paloušková
020Překonávání komunikačních bariér při poskytování sociálních služebA2020/0826-SP/PC/VP30.9.2024Mgr. Milena Rosová
003Posilování soudržnosti týmů v sociálních službáchA2020/0827-SP/PC/VP30.9.2024Mgr. Milena Rosová
112Řešení konfliktůA2023/0600-SP/PC/VP26.5.2027Mgr. Milena Rosová
 
Ekonomické a organizační dovednosti
kód název akreditace platnost do lektor
173Efektivní mentoring v praxi sociálních služebA2021/0724-SP/VP4.7.2025Mgr. Štěpán Žáček
 
Obnova sil v sociální práci
kód název akreditace platnost do lektor
237Jak zvládat stres a dosáhnout rovnováhy v osobním a pracovním životěA2023/0186-SP/PC/PP/VP25.3.2027Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.
176Mnoho podob hněvu- podněty k sebereflexi v pomáhajících profesíchA2021/1252-SP/PC/VP23.12.2025Mgr. Miroslav Snášel
282Relaxace a zvyšování odolnosti proti zátěži v sociálních službách - praktický workshopA2022/1336-SP/PC/VP7.12.2026Mgr. Milena Rosová
059Sebereflexe jako zdroj změn v sociálních službáchA2024/0187-SP/PC/VP19.5.2028PhDr. Jan Svoboda
245Syndrom vyhoření aneb jak se o sebe staratA2023/0602-SP/PC/VP26.5.2027Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
300Kdo nehoří, nezapálí! Stres a riziko vyhoření v pomáhajících profesíchA2024/0192-SP/PC/VP19.5.2028Mgr. Dita Palaščáková
018Stres a jeho zvládání v sociálních službáchA2024/0188-SP/PC/VP19.5.2028PhDr. Jan Svoboda
175Relaxační techniky jako jeden z nástrojů vyvažování zátěže v sociálních službách A2022/0371-SP/PC/VP22.5.2026Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
267Vědomá práce se stresemA2021/0554-SP/PC/VP7.5.2025Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná
290Šetřete si záda: Praktický workshop pro pracovníky sociálních služeb A2023/1257-SP/PC/PP/VP3.11.2027Mgr. Zdislava Arnoštová
189Úzkost a jak ji zvládat - podněty k sebereflexi v pomáhajících profesíchA2023/0188-SP/PC/VP25.3.2027Mgr. Miroslav Snášel
241Osobní hranice pracovníka a jak s nimi pracovat ve prospěch všechA2023/0565-SP/PC/VP26.5.2027PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
096Základy psychohygieny, prevence syndromu vyhořeníA2023/0562-SP/PC/VP26.5.2027Mgr. Miroslav Snášel