CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

Vzdělávací středisko

264 (U011) Aplikovaná krizová intervence s využitím na řešení zaměřeného přístupu

 

Počet výukových hodin:      48 (6 dnů)

Akreditace MPSV:                  A2023/1579-SP/PC/VP

Akreditace MŠMT:                MSMT-13734/2022-2-453

Termíny :                                 podzim 2024, termíny budou stanoveny při dostatečném počtu zájemců (pracovní
                                                   dny, vždy od 9:00 do 16:00)

Místo konání:                         Olomouc, učebna Vzdělávacího střediska, Křížkovského 6

Cena:                                        9 900,-    (nabízíme možnost uhradit cenu ve dvou splátkách)Anotace

Kurz představuje na řešení orientovaný přístup, jeho základní premisy a východiska, stěžejní metody a způsoby práce vycházející z tohoto přístupu. Dále pak definuje pohled na vznikající, rozvíjející se, eskalující a trvající krizi, její zákonitosti, fáze, etiologii, průběh i možné důsledky. Na základě modelových situací, kasuistik, praktických příkladů a prožitkových technik účastníkům zprostředkovává emoce, které mohou osoby v krizi prožívat, jejich vývoj, blokace či dalšího prohlubování krizových situací. Účastníkům je tak zprostředkováno prožívání jedince, u kterého se rozvíjí potenciální krize, její případný další vývoj a možné reakce jedince vč. jejich interpretace. Na základě pochopení kontextu a uvažování jedince v krizi program nabízí konkrétní techniky práce s jedincem v krizové situaci – sdílení, práce se zdroji, práce s výjimkami, zázračnou otázkou, práce s katastrofickým scénářem a další techniky, které vycházejí z na řešení orientovaného přístupu v poradenství a terapii a jsou využitelné právě ve specifických situacích v rámci krizové intervence. Vzdělávací program představuje také modifikaci „klasických“ technik krizové intervence v kontextu na řešení orientovaného přístupu a představuje jednotlivé nástroje využitelné při vznikající, eskalující či trvající krizové situaci. Poslední část kurzu zaměřuje na specifika využití těchto technik při práci se specifickými cílovými skupinami či ve specifických kontextech a také pozicí a etikou krizového interventa.

 

Získané znalosti a dovednosti

Účastník semináře

  • se orientuje v základních východiscích, pilířích a metodách práce v na řešení zaměřeném přístupu
  • zná definici krize včetně specifik jejího vývoje, fází a etiologie
  • dokáže se vcítit do člověka v některých krizových situací, chápe nejčastější emoce, které lidé v krizi prožívají
  • nacvičí si použití některých technik krizové intervence a uvědomuje si jejich specifika a úskalí
  • dokáže využít některé techniky vycházející z na řešení zaměřeného přístupu při práci s člověkem v krizové situaci

Lektoři:

Mgr. Lenka Tkadlčíková, Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník